Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (10.3.2023)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
10.3.2023