Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (11.3.2023)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
11.3.2023