Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (14.3.2023)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
14.3.2023