Σκίτσο του Παναγιώτη Μητσομπόνου (6.3.2023)

Σκίτσο του Παναγιώτη Μητσομπόνου (από την Άμφισσα)
6.3.2023