Σκίτσο του Παναγιώτη Μητσομπόνου (8.3.2023)

Σκίτσο του Παναγιώτη Μητσομπόνου (από την Άμφισσα)
8.3.2023