Σκίτσο του Παναγιώτη Μητσομπόνου (11.3.2023)

Σκίτσο του Παναγιώτη Μητσομπόνου (από την Άμφισσα)
11.3.2023