Σκίτσο του Παναγιώτη Μητσομπόνου (21.3.2023)

Σκίτσο του Παναγιώτη Μητσομπόνου (από την Άμφισσα)
21.3.2023