Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (25.3.2023)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
25.3.2023

Σε γνωρίζω από την όψη…