Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (15.9.2023)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
15.9.2023