Δωρίδα για Όλους (Γιώργος Καπεντζώνης): Ανοιχτή Συνάντηση στο Εκλογικό Κέντρο Ευπαλίου, στις 17 Σεπτεμβρίου 2023, 18.30