Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
13.9.2021