Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Ξεκινούν εργασίες στους χειμάρρους Σκίτσα και Πλειστό

Γραφείο Περιφερειάρχη

Λαμία, 28 Νοεμβρίου 2023

Δελτίο Τύπου

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξεκινούν εργασίες στους χειμάρρους Σκίτσα και Πλειστό

 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδότησε, δημοπράτησε και ήδη συμβασιοποίησε την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΠΛΕΙΣΤΟ» και με αρχικό προϋπολογισμό 241.000 ευρώ.

 Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Ελαιώνα Άμφισσας, εστιάζοντας στην κοίτη των χειμάρρων «Σκίτσα» και «Πλειστός», καθώς και των παραποτάμων τους. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν εργασίες καθαρισμού κοίτης και διευθέτησης της κλίσης σε διάφορες θέσεις από την περιοχή «Βίνιανη» έως τις εκβολές  στον κόλπο της Ιτέας – Κίρρας του χειμάρρου «Ύλαιθου», που είναι ο τελικός αποδέκτης των χειμαρροποτάμων «Σκίτσα», «Γατοπνίχτη», «Κολοβατιανού» κλπ.

Περιλαμβάνεται στις εργασίες η πλήρης απομάκρυνση δένδρων και της αυτοφυούς βλάστησης, η κατασκευή λιθοσωμάτων με βράχους σε επικίνδυνα σημεία, όπως επίσης και ο καθαρισμός αρδευτικών και οδικών τεχνικών έργων.

 Μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Παρεμβαίνουμε και πάλι στους χειμάρρους «Σκίτσα» και «Πλειστό» εντός του παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας, για να αποκαταστήσουμε βλάβες σε τεχνικά έργα και να καθαρίσουμε κοίτες.

 »Χρηματοδοτήσαμε το έργο με 241.000 ευρώ και επισπεύσαμε -όσο το δυνατόν- τη δημοπράτησή του, ώστε να εκτελεστεί άμεσα. Σταθερή μας επιδίωξη, η προληπτική παρέμβαση σε κάθε επικίνδυνο σημείο, ώστε να προστατεύσουμε καλλιέργειες και άλλες ιδιοκτησίες».