Ημερίδα για το τμήμα «Μπράλλος – Άμφισσα» του διαγώνιου οδικού Άξονα «Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο», στις 3 Μαρτίου 2024, 10.30, στο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας