Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (28.3.2024)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
28.3.2024