Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (18.3.2024)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
18.3.2024