Δικαίωμα η Κοινωνία να έχει μερίδιο και συμμετοχή στην Ανάπτυξη (της Αφροδίτης Παπαθανάση)

Α. Το Πολιτικό Περιεχόμενο 

 Η κοινωνία φτωχοποιείται και όχι μόνο με όρους εισοδηματικών κριτηρίων.

Χάνει πολύτιμο φυσικό περιβάλλον.

Χάνει το δικαίωμα να έχει λόγο και μερίδιο στην ανάπτυξη.

Το φετινό καλοκαίρι ζήσαμε ακραία περιβαλλοντική καταστροφή λόγω των πυρκαγιών.

Περιμένουμε από τα Πανεπιστήμια της Χώρας την περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική αποτίμηση της ζημίας. Το πόσο και το πώς θα επηρεάσει η καταστροφή αυτή την παραγωγική βάση και τις κοινωνίες που επλήγησαν.

 Τα ερωτήματα της  διαγενεακής αλληλεγγύης, εδώ.

Απόλυτα πολιτικά.

Ποια τα δικαιώματα  των παιδιών που ακόμη δεν έχουν γεννηθεί, για το περιβάλλον, την ποιότητα, αλλά και διαθεσιμότητα του νερού,  τις πρώτες ύλες που θα έχουν στην διάθεσή τους.

Ποιοι και γιατί τους στερούν αυτά τα δικαιώματα στη Φύση και πώς αυτό πρέπει να ανατραπεί.

Πώς καταλογίζονται πολιτικά και οικονομικά καταστροφές από ελλείψεις, παραλήψεις και αδυναμίες του κεντρικού κράτους, των πολιτικών ηγεσιών και της αυτοδιοίκησης στο σήμερα και τι αυτό συνεπάγεται για το αύριο. Ως παράδειγμα, τι έφταιξε στη Βόρεια Εύβοια, πόσο κόστισαν  τα λάθη στο σήμερα και τι βάρος μεταφέρουν στο αύριο της περιοχής και των κατοίκων.

 Σε περιπτώσεις ρύπανσης ή καταστροφών από ιδιωτικά κεφάλαια, ποιος είναι ο ορθός, πολιτικά και προοδευτικά, τρόπος  για να απαντήσουμε στο αίτημα της «στάθμισης μεταξύ ζημιών» που προκαλούνται από δραστηριότητες με σκοπό το κέρδος ή τεράστια έργα υποδομών και των αιτημάτων πληρωμών, ανταποδοτικών, στις τοπικές κοινωνίες, γι’ αυτές παρεμβάσεις.

Β. Τα Παραδείγματα

Στη  Στερεά, ειδικά στη Βοιωτία και την Εύβοια και ακολουθεί και η Φωκίδα, οι επενδύσεις και η ζήτηση για επενδύσεις αιολικών είναι πολύ ισχυρή.

Καλές οι ΑΠΕ, αλλά το φυσικό τοπίο των περιοχών αλλάζει, δραματικά και οριστικά, χωρίς καν τη  γνώμη των κοινωνιών ή της αυτοδιοίκησης.

Εταιρείες μεγαθήρια στον χώρο της ενέργειας έχουν λάβει τις προηγούμενες δεκαετίες άμεσες και έμμεσες ενισχύσεις, από κρατικά προγράμματα ή και επενδύσεις υποδομών έξω από την πόρτα τους ή το αιολικό τους πάρκο.

Γ. Τι θα μπορούσαμε άμεσα να ζητήσουμε ως Κοινωνίες  

Επανασχεδιασμός των ανταποδοτικών  ΑΠΕ  των μεγάλων εταιρειών παραγωγής ενέργειας, προς τις τοπικές κοινωνίες.

Να αυξάνονται τα ποσοστά, αναλογικά, με την ισχύ του πάρκου και το μέγεθος της εταιρείας στην εθνική και διεθνή αγορά ενέργειας.

Να σταθμιστούν στο χρόνο,  οι υπεραξίες που δημιούργησαν οι άμεσες ή έμμεσες ενισχύσεις προς μεγάλες εταιρίες ΑΠΕ και εταιρείες παραγωγής ενέργειας και το ποσοστό να αποδοθεί αναλογικά στην κοινωνία.

Τα μεγάλα αιολικά ανά περιφέρεια, να  καλύψουν δαπάνες  ενέργειας και δαπάνες για εξοικονόμηση ενέργειας  σε νοσοκομεία και σχολεία.

Συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στα projects σε ιδιωτικά έργα ΑΠΕ πάρκα για τα οποία βέβαια συμφωνεί.

 Δ. Προοδευτική Πρόταση – Νέες Πολιτικές για ΑΠΕ, Νέες Τεχνολογίες, Περιβαλλοντική Ευθύνη

Διαχωρισμός των μεγάλων ιδιωτικών έργων ΑΠΕ από τα μικρά.

Μέτρα έναντι της υπερσυγκέντρωσης δυναμικού  στην αγορά ενέργειας από ελάχιστες εταιρείες και μέτρα για την αποφυγή τεχνητών αυξήσεων  τιμών προς τον καταναλωτή, στην εθνική και διεθνή αγορά,

Παρακολούθηση των κρατικών ενισχύσεων που εταιρείες στον χώρο της ενέργειας έχουν λάβει πίσω στον χρόνο.

Τα ανταποδοτικά ΑΠΕ προς τις κοινωνίες πρέπει να είναι σαφώς μεγαλύτερα σε ποσοστό, να υπάρχει πολλαπλασιαστής, για τα μεγάλα έργα, τη μεγάλη συγκέντρωση ή και τον βαθμό κρατικών ενισχύσεων που έχουν λάβει οι μεγάλες εταιρείες.

Θα πρέπει να μας απασχολήσει, πώς θα αναζητήσουμε ανταποδοτικά οφέλη για τις κοινωνίες στην εποχή της ρομποτικής και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορικής, που θα σαρώσουν δεδομένες σήμερα θέσεις εργασίας.

Και, ποια τελικά είναι τα καθαρά όρια μεταξύ περιβαλλοντικής ευθύνης και φορολογικής υποχρέωσης ενός ομίλου και της ευθύνης του για ανταποδοτικά στην κοινωνία και περιοχή όπου δραστηριοποιείται, αλλά και για ενίσχυση του φορολογικού συντελεστή σε σχέση με την προνομιακή, ισχυρή θέση, μερίδιο αγοράς ενός ομίλου, στην αγορά ενέργειας.

Αφροδίτη Παπαθανάση