Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (28.10.2021)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
28.10.2021