Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (1.11.2021)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
1.11.2021