Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (2.11.2021)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
2.11.2021