Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (3.11.2021)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
3.11.2021