Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (9.1.2022)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
9.1.2022