Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (11.1.2022)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
11.1.2022