Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (15.5.2022)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
15.5.2022

ΦΑΡΣΑλα