Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (11.5.2022)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
11.5.2022