Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (19.5.2022)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
19.5.2022