Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (26.5.2022)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
26.5.2022