Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (27.5.2022)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
27.5.2022

Μπραβρίσιμο…