Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (1.6.2022)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
1.6.2022