Ο Θοδωρής Κοτονιάς στη «Μαρκίζα» (Χαλάνδρι Αττικής), 2 Ιουνίου 2022

Ο Θοδωρής Κοτονιάς είναι από την Αμυγδαλιά Φωκίδας.