Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (3.6.2022)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
3.6.2022