Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (4.6.2022)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
4.6.2022