Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (5.6.2022)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
5.6.2022