Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (6.6.2022)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
6.6.2022