Ο Θοδωρής Κοτονιάς στο «Lux» (Αθήνα), κάθε Παρασκευή, 22.30

Ο Θοδωρής Κοτονιάς είναι από την Αμυγδαλιά Φωκίδας.