«Ενδοοικογενειακή βία: Μια κοινωνική παθογένεια» – Ενημερωτική εκδήλωση, Άμφισσα, 22 Ιουνίου 2022