Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (21.6.2022)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
21.6.2022