Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (24.6.2022)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
24.6.2022