Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (28.6.2022)

Με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι Φωκίδας)
28.6.2022

 

Αυτοκράτορας