Σκίτσο του Παναγιώτη Μητσομπόνου (25.6.2022)

Σκίτσο του Παναγιώτη Μητσομπόνου (από την Άμφισσα)
25.6.2022