Μεταλλάξεις Χορού (πίνακας του Πάνου Μητσόπουλου)

Ο Πάνος Μητσόπουλος είναι από την Ιτέα Φωκίδας.

Μεταλλάξεις Χορού
Ακρυλικό σε καμβά, 1/6/2022