Ανανεωτική Δύναμης Δήμου Δελφών: Αντιδημοκρατικές διαδικασίες στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δελφών (27.9.2022)

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών που πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2022, στην Άμφισσα, οι σύμβουλοι της παράταξής μας αποχώρησαν από την αίθουσα κατά την συζήτηση του 17ου θέματος «Γνωμοδότηση επί της από Ιούλιο 2022 Μ.Π.Ε. για την δημιουργία μικρού υδροηλεκτρικού έργου στον Αθανάσιο Διάκο», καταγγέλλοντας τη στάση του Δημάρχου και του Προέδρου του σώματος ως καθαρά αντιδημοκρατική.

Συγκεκριμένα, και μετά την εισήγηση της δημοτικής συμβούλου Μαίρης Ανδρεοπούλου, ως αγορήτριας της παράταξής μας για το συγκεκριμένο θέμα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. με παρότρυνση του Δημάρχου αρνήθηκε να δώσει τον λόγο στον επικεφαλής της παράταξής μας. Κάτι τέτοιο αποτελεί σαφή παράβαση του κανονισμού και μάλιστα πρωτοφανή, συνεπώς πρέπει να ερωτηθεί δημόσια ο Πρόεδρος κος Νίκος Κατσικούλης εάν λειτουργεί στο πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ως Πρόεδρος της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου ή απλώς χειραγωγείται από τον κο Ταγκαλή.

Επειδή και κατά το πρόσφατο παρελθόν έχει επισημανθεί ανάλογη συμπεριφορά, ο επικεφαλής της παράταξης Λουκάς Αναγνωστόπουλος ζήτησε από τους παριστάμενους δημοτικούς συμβούλους να αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση, μη ανεχόμενοι πλέον τέτοιες αντιδημοκρατικές συμπεριφορές και καταγγέλλοντας παράλληλα τη διαδικασία.

Η θέση της παράταξης για αδειοδότηση της συγκεκριμένης επένδυσης είναι αρνητική, όπως αυτό αποτυπώθηκε τεκμηριωμένα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 26ης Σεπτεμβρίου 2022.

Όσον αφορά στο 16ο Θέμα «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην θέση ΜΥΤΙΚΑΣ Δ.Ε.Γαλαξειδίου», τελικά η δημοτική αρχή κατάφερε να κάνει τη «νύχτα – μέρα»! Εκεί που αρχικά είχε τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο αρνητικά για το συγκεκριμένο θέμα (Συνεδρίαση 17ης Δεκεμβρίου 2021), η πλειοψηφούσα παράταξη άλλαξε γνώμη και εισηγήθηκε θετικά με διάφορα προσχήματα και ακατάσχετη υποσχεσιολογία. Παρά τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων από το Γαλαξείδι, καθώς και του συνόλου των παρατάξεων της μειοψηφίας, η εισήγηση πέρασε κατά πλειοψηφία.

Η δική μας θέση παρέμεινε σταθερή και αμετάβλητη, δηλαδή κατά της αδειοδότησης, θεωρώντας ότι τα όποια οφέλη δεν αντισταθμίζουν τις ζημίες στις άλλες δραστηριότητες που υπάρχουν στη συγκεκριμένη περιοχή (τουρισμός, κτηνοτροφία, μελισσοκομία κλπ), καθώς και στην προστασία του Περιβάλλοντος.

Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών